Integració de les TIC a la docència i la crisis del covid-19

A alguns ens ha trobat més preparats que a altres però, m'atreveria a dir que, amb la crisis del covid-19 s'ha produït un salt endavant d'uns quants anys, fins i tot una dècada sensera, en el que es refereix a la implementació de tècniques interactives i de participació amb soport tecnológic.