ResearchSc| TeachInnov| MkTransfer| DataScien | BioStatistics | MLDeploy

1. LECTURE

1.1. OFFICIAL UNIVERSITY COURSES

 1. 2019-2020: Deployment of machine learning models (Spanish).Compulsory course on Master’s Degree of Data Analytics. EDEM Valencia, Spain.
 2. 2019-2020: Econometrics (English).Compulsory course in English on Degree in Management and Business Administration. EDEM Valencia, Spain.
 3. 2018-2019: Econometrics (English).Compulsory course in English on Degree in Management and Business Administration. EDEM Valencia, Spain.
 4. 2014-2015: Quantitative tools for macroeconomic analysis, second edition. Free configuration course on Degree in Management and Business Administration.CUNEF, Centro Universitario de Estudios Financieros, Madrid, Spain.
 5. 2015-2016: Quantitative tools for macroeconomic analysis, first edition. Free configuration course on Degree in Management and Business Administration. CUNEF, Centro Universitario de Estudios Financieros, Madrid, Spain.

1.2. OTHER INSTITUTIONS OR AT NON-OFFICIAL UNIVERSITY PROGRAMMES

 1. 2017/ Nov: Introduction to business ethics. Facultat d’Economia de la Universitat de València held in Valencia, Spain, November the 20th 2017.
 2. 2017/ Nov:  Ethics of managerial positions. Facultat d’Economia de la Universitat de València held in Valencia, Spain, November the 21st 2017.

1.3. IN-COMPANY TRAINNING

 1. 2014/ May: Breiners Group: Clinical trials: basic statistical tools with SPSS. Diater pharmaceutical company held in Leganés (Madrid), 12th-19th of May 2014.
 2. 2012/ Nov: ADDECO Group: The use of Google Tools. Celestica technological of chain solutions company held in Valencia, 12th-18th of November 2012.

2. TEACHING RESEARCH GROUPS

 1. 2015-2019: Leading member of the IMEQ Teaching Innovation network. Institutions involved are UV, UCV, EDEM, Florida Universitaria, JRC – European Commission, UPV and CUNEF. Coordinators: Cabrer-Borràs, B and Serrano, G. (www.uv.es/imeq).
 2. 2014-2019: Member of the research group in Elections and Public Opinion of the Universitat de València (http://gipeyop.uv.es/gipeyop/indexingles.html).
 3. 2012-2016: Member of the Eco-Innova group, coordinator Pastor, JM. Faculty of Economics of the Universitat de València. 2012-2016. (www.uv.es/microinnova).

3. TEACHING RESEARCH PROJECTS

 • 2017-2018: FdE Ethics, teaching professionals with ethical values. Universitat de València.
 • 2017-2018: GIFSTAT, Una proposta d’innovació docent en econometria i mètodes quantitatius del grup IMEQ. IMEQ Network. Financed by the Servei de Formació Permanent I Innovació Educativa de la Universitat de València.
 • 2016-2018: Coaching students of the FdE Ethics Project. Faculty of Economics of the Universitat de València.
 • 2016-17: Implementació dels materials innovadors de l’AirQStat a l’aula presencial i virtual. IMEQ Network. Financed by the Servei de Formació Permanent I Innovació Educativa de la Universitat de València.
 • 2015-16: AirQStat, Iniciativa d’innovació docent en econometria i mètodes quantitatius. Financed by the Servei de Formació Permanent I Innovació Educativa de la Universitat de València.
 • 2015-16: La aplicación TourningPoint como herramienta de aprendizaje transformacional en los procesos educativos. Econ-Innova group. València.
 • 2014-15: Eco-Innova Multimèdia: Objectes d’aprenentatge interactius per a assignatures d’Economia. Econ-Innova group. València.
 • 2013-14: Elaboració d’un banc de preguntes d’exàmens per a l’avaluació continua: publicació a l’aula virtual amb RESPONDUS. Econ-Innova group. València. Financed by the Servei de Formació Permanent I Innovació Educativa de la Universitat de València.
 • 2013-14: Bloc d’economia i xarxes socials com instrument d’aprenentatge i d’interacció amb els estudiants. Econ-Innova group. València. Financed by the Servei de Formació Permanent I Innovació Educativa de la Universitat de València.
 • 2013-14: Objectes d’aprenentatge per repassar I il·lustrar conceptes: exercicis amb Excel i vídeos explicatius amb Camtasia studio. Econ-Innova group. València. Financed by the Servei de Formació Permanent I Innovació Educativa de la Universitat de València.
 • 2012-13: Aprenentatge autònom mitjançant la utilització d’objectes interactius: Camtasia Studio i exercicis interactius amb MS Excel. Econ-Innova group. València. Financed by the Servei de Formació Permanent I Innovació Educativa de la Universitat de València.

4. PUBLICATIONS

4.1. BOOKS AND BOOK CHAPTERS

 1. Pavía, JM; Martínez, R; Morillas, F.G; and García-Cárceles B (eds.) (2013): Docencia en Estadística. Experiencias de Innovación. Valencia, Spain 2013. ISBN: 978-84-9858-872–9.
 2. Pastor, J.M; Salvador, C; García-Cárceles, B. (2013): Efficiency of health institutions: concepts and techniques to assess it. In Economy and Markets, master’s degree Book for Health Systems MBA. ISBN: 978-84-9858-934-4
 3. Gumbau-Albert, M; García-Cárceles, B; Marín, A; Pastor, J.M; Villagrasa, J. (2016): “Los dispositivos personales de respuesta en el aula universitaria”. In TIC actualizadas para una nueva docencia universitaria. McGraw-Hill Education ISBN: 978-84-486-65-8.
 4. García-Cárceles, B; Román, M.V. (2012): “Tutorials dinàmics a la docència en assignatures d’estadística: l’aprofitament de les TIC davant de la transformació del paradigma docent en el context de l’EEES”. In: Docencia en Estadística. Experiencias de Innovación, pp. 211-225. ISBN: 978-84-9858-872–9.
 5. García, V; García-Cárceles, B. and Pavia, J.M. (2012): “Game theory as a tool to obtain empirical data among economic agent’s behaviour: an application to statistics teachings” in Docencia en Estadística. Experiencias de Innovación. ISBN: 978-84-9858-872–9.

4.2. ARTICLES IN TEACHING RESEARCH

 1. R. Pizarro-Barceló, B. García-Cárceles (2019): “To be in cahoots”, a teaching innovation conspiracy in econometrics, INTED2019 Proceedings, pp. 8568-8574.
 2. Bacete-Armengot B; Codosero, M; De-La-Luna-Moltó, S; García-Cárceles, B; García-Reig, J; Martínez-Arauz, A; Maudos-Gumbau, P; Pastor-Ripoll, I; Sendra-Pons, P; Trujillo, K. (2018): New Trends to coordinate active teaching practices and learning-by-doing processes in international context: the FdE Ethics Week. INTED 2018 Proceedings, pp 3017-3023.
 3. Cruz-García, P; Fernández de Guevara, J; García-Cárceles, B; Martí, R; Villagrassa, J. (2018): Learning through active and multi-level methodology. INTED 2018 Proceedings, pp 3588-3594.
 4. Villagrasa, J; Cruz-García, P; García-Cárceles, B; Marín, A. (2018): Synergies and interactions among different educational levels: an empirical approach. IDES 2018 Proceedings, pp 73-85.
 5. Cabrer, B; García-Cárceles, B; Rico, MP; Serrano, G. (2017): What happened when we put a teaching innovation design in practice: the AirQStat project. ICERI 2017 Proceedings, pp 1460-1465.
 6. Montagud, MD; Welton, R; García-Cárceles, B; Vicjerstaff, A. (2017): The ethics without border: international teaching innovation project. ICERI 2017 Proceedings, pp 733-740.
 7. Bacete-Armengot G; Crespo, A; Cartry, E; De-La-Luna-Moltó, S; Delgado, L; García-Cárceles, B; Guidda, S; Huijbregts, P; Maudos-Gumbau, P; Pastor-Ripoll, I; Sendra-Pons; P. (2017): How bachelors students participate in an international teaching innovation activity. Business ethics, case study. EDULEARN17 Proceedings, pp 6235-6243.
 8. Alonso-Sánchez, A; García-Cárceles, B; García-Reig, J; Jafari, S; Martínez-Arauz, A; Mateu, JF; Maudos-Gumbau, P; Pastor-Ripoll, I; Sendra-Pons, P; Trujillo, KY. (2017): FdE Ethics. Engaging students in a learning-by-doing teaching innovation project. INTED2017 Proceedings, pp 4970-1978.
 9. Cruz-García, P; García-Cárceles, B; Marín, A; Pastor, JM; Villagrasa, J. (2017): Using blogs as a tool to connect different levels of education. INTED 2017 Proceedings, pp 1021-1026.
 10. Villagrasa, J; Marín, A; García-Cárceles, B; Pastor, JM. (2016): The clickers tool as a transformational learning process. INTED 2016 Proceedings, pp 958-962.
 11. García-Cárceles, B; Badal-Valero, E; Román de Lara, MV; Morillas, FG; Cabrer-Borràs, B; Pavía, JM. (2016): AirQStat teaching innovation initiative in econometrics and quantitative methods. ICERI2016 Proceedings, pp 797-800.
 12. Gumbau-Albert, M; García-Cárceles, B; Marín, A; Pastor, JM; Villagrasa, J. (2016): Clickers y exámenes tipo test, herramientas interactivas de evaluación continua. IN-RED 2016 Proceedings, online.
 13. Cruz-García, P; García-Cárceles, B; Marín, A; Pastor, JM; Villagrasa, J. (2016): What´s new about blogs? Gearing up for economic discussion and academic implication. ICERI 2016 Proceedings, pp 734-738.
 14. Gumbau-Albert, M; García-Cárceles, B; Marín, A; Pastor, JM; Villagrasa, J. (2015): Explorando las posibilidades de los dispositivos personas de respuesta en el aula. CUICIID Proceeding, p 266. ISBN: 978-84-617-4431-2.

5. MULTIMEDIA TEACHING MATERIALS.

 1. García-Cárceles, B. (2020): Series of videos to flip a course in Econometrics. Degree in ADE at EDEM in English. Stored in EDEM’s Google drive.
 2. García-Cárceles, B. (2019): Series of videos to flip a lesson in Econometrics. Degree in ADE at EDEM in English. Stored in EDEM’s Google drive.
 3. García-Cárceles, B; Cabrer-Borràs, B; Serrano, G; Rico MP (2017): Series of videos with the resolution of the exercises in the AirQStat repository www.uv.es/imeq. Spanish and Valencian video available stored in the “mmedia” of the University of Valencia.
 4. Pastor, JM, García-Cárceles, B. (2015): Series of interactive videos for the review of concepts in the course Introduction to Economics. Degree in Economics at University of Valencia in Spanish. Stored in the “mmedia” of the University of Valencia.

14. TEACHING INNOVATION CONGRESSES

14.1. SPEAKER

 1. 2018/ May: Dret a l’educació innovació docent i millora educativa. Organized by Facultat de Dret de la Universitat de València, held in Valencia, Spain.
 2. 2017/ Nov: Innovació i experiències d’èxit in Jornada d’ Ètica en els negocis i en les organitzacions. Organized by the Càtedra universitària Ajuntament d’Ontinyent. Universitat de València, held in Campus d’Ontinyent, Valencia (Spain).

14.2. SCIENTIFIC COMMETEE

 1. 2017/ Jul: VI Jornadas de Innovación Docente en la Educación Superior, held in Valencia, Spain, 10th-11th of July 2017.
 2. 2016/ Jul: V Jornadas de Innovación Docente en la Educación Superior, held in Valencia, Spain, 12th-13th of July 2016.
 3. 2015/ Jul: VI Jornadas Nacionales y I Jornada Internacional de Innovación Educativa en Estadística (JIDERE-2015), held in Málaga, Spain, 9th-10th of July 2015.
 4. 2015/ Jun: I Jornades d’Intercanvi d’Experiències d’Innovació Educativa en Econometria i mètodes Quantitatius, held in Valencia, Spain, 1st-2nd of June 2015.
 5. 2012/ Jul: III Jornadas de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Estadística, held in Valencia, Spain, 16th-17th of July 2012.

14.3. ORGANIZATION COMMETEE

 1. 2017/ Nov: I Setmana de l’Ètica. Facultat d’Economia de la Universitat de València held in Valencia, Spain 21st-22nd of November 2017.
 2. 2016/ Jul: V Jornadas de Innovación Docente en la Educación Superior, held in Valencia, Spain, 12th-13th of July 2016.
 3. 2015/ Jun: I Jornades d’Intercanvi d’Experiències d’Innovació Educativa en Econometria i mètodes Quantitatius held in Valencia, Spain, 1st-2nd of June 2015.
 4. 2013/ Jun: IV Jornadas de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Estadística held in Cartagena, Spain, 27th-28th of June 2013.
 5. 2012/ Jul: III Jornadas de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Estadística held in Valencia, Spain, 16th-17th of July 2012.
 6. 20111/ Sep: III Jornadas de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Estadística held in Valencia, Spain, 12th-13th of September 2011.

Back to “work“.