Racing with my students: a race chart to visualize progress

When I began teaching at EDEM business school, I started a very risky project. I wanted to deploy a complex methodology, where being passive in class would not be an option. See, I understand time in life is extremely valuable, so each minute in class must count. Therefore I seek a method that minimizes time … Continue reading Racing with my students: a race chart to visualize progress

Integració de les TIC a la docència i la crisis del covid-19

A alguns ens ha trobat més preparats que a altres però, m'atreveria a dir que, amb la crisis del covid-19 s'ha produït un salt endavant d'uns quants anys, fins i tot una dècada sensera, en el que es refereix a la implementació de tècniques interactives i de participació amb soport tecnológic.