Castilian (ES) English

Investigadora i professora per vocació. Belén García-Cárceles descobrirà aquesta passió després d’una dècada treballant en el sector privat (gestió estratègica i internacionalització de productes i serveis). Als inicis de la seva carrera professional, la seva inquietud la portarà e empendre. Va cofundar La Oreja Digital una “.com” en el sector de la tecnologia musical, recolzada a través del programa Barcelona Activa de l’ajuntament de Barcelona fins al 2004. Aquell any, decidirà mudar-se i establir-se a la ciutat de València.

La seva carrera acadèmica comença quan decideix matricular-se en Econòmiques a la Universitat de València, graduant-se l’any 2010. Prèviament havia cursat Empresarials a la Universitat Pompeu Fabra (graduada al 2004), període en el que assistirà a la Dra. Alemany en un dels seus treballs de recerca. Belén és especialista en mètodes quantitatius. Obtindrà el màster en Bioestadística a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València. Mentre, treballava com assistent de recerca de la xarxa Hispalink en economia regional i predicció econòmica, sota la supervisió del Dr. Bernardí Cabrer. A partir de l’any 2012 els seus interessos canvien de la recerca purament quantitativa (en mètodes de predicció i sèries de temps) a la socioeconòmica en el marc dels sistemes de salut pública. Aquell any s’incriu com a sòcia de la d’associació espanyola d’economia de la Salut l’AES i de la Societat Espanyola d’ Atenció a l’Usuari de la Sanitat (SEAUS).

Ha col·laborat amb diferents grups de recerca com a bioestadística i econometra (FISABIO, Hospital de la Ribera, Hospital General de València, Hospital Pesset). Ha contribuït a numbrosos seminaris nacionals i internacionals, destacant la seva recent contribució a la DG REFORM de la Comissió Europea on ha estat stagier al 2020 i la seva contribució a la RCC a la Universitat de Harvard (Boston, Estats Units) on serà guest scholar al 2017. Els seus treballs públics inclouen capítols de llibres, peer-reviewed papers nacionals i internacionals en economia i en innovació docent. Recentment (2020) ha estat visiting scholar a la KU Leuven i a la Vlerick Busniess School.

En l’actualitat desevolupa el seu treball de tesis sobre la sostenibilitat dels sistemes sanitaris a l’institut internacional IEI de la Universitat d’Alacant amb el Dr. Santhís i Marco i la Dra. Taltavull. Realitza la seva tasca docent a l’EDEM Escola d’Empresaris a la ciutat de València (al departament de matemàtiques i mètodes quantitatus) on desenvolupa la seva pròpia metodologia activa d’aprenentatge. Les activitats de recerca  les enmarca en el grup MIEM de la Universitat de València i és cofundadora de la xarxa d’innovació docent en econometria i mètodes quantitatius IMEQ.

Cal destacar, finalment, les seves aportacions recents en l’esforç conjunt de la comunitat científica per a modelitzar i analitzar l’impacte de la recent pandèmia (Covid-19) formant part d’un equipo interdesciplinari i internacional sota la coordinació de la Dra. Paloma Taltavull.